NASZA HISTORIA


Historia parafii pw. św. Barbary w Trzebini - Krystynowie rozpoczęła się w 1892 roku, kiedy z inicjatywy hrabiny Katarzyny z Branickich Potockiej i jej syna hrabiego Andrzeja Potockiego z Krzeszowic, w pobliżu Trzebini i Sierszy powstał kompleks budynków składający się z kościoła, klasztoru i szkoły. Kompleks ten miał pełnić rolę duszpasterską i wychowawczą w zaniedbanej pod tym względem okolicy. Został on nazwany „Krystynów” od imienia Krystyny hr. Potockiej, żony Andrzeja. Powołując do życia ten ośrodek oddziaływania duszpasterskiego i wychowawczego, fundatorka kierowała się intencją błagalną o uproszenie dla swego syna męskiego potomka, gdyż sam był ostatnim z rodu.

Budowę rozpoczęto w maju 1892 r. i już w październiku tego roku kardynał Albin Dunajewski wmurował kamień węgielny. W akcie fundacyjnym wmurowanym w kamień węgielny m.in. napisano: „...dla pożytku i dobra swoich górników sierszańskich i ludności okolicznej, dla rozkrzewienia pomiędzy nimi chwały Bożej, oświaty, cnót i obyczajów chrześcijańskich, założyli i uposażyli ten kościół i klasztor.” Poświęcenie kościoła w stanie surowym pw. św. Andrzeja Apostoła, przed całkowitym urządzeniem go, odbyło się 12 września 1896 r., a po pięciu latach książę biskup krakowski kard. Jan Puzyna dokonał uroczystej konsekracji kościoła w dniu 2 czerwca 1901 r. - jako kościół filialny w Krystynowie pod wezwaniem św. Barbary.

Kościół wg projektu inż. Jacka Matusińskiego, ma cechy budowli neogotyckiej, jest świątynią jednonawową. Całością prac budowlanych kierował architekt Kazimierz Piotrowski z Krzeszowic przy pomocy Jana Bartonecy z Sierszy. Pierwszym kapelanem i katechetą był ks. Michał Góra, który pracował w Krystynowie w roku 1901. W roku 1902 kapelanem i katechetą był ks. Ludwik Pogłudek, w latach 1902 – 1915 - kapelan ks. Jan Fołta, w latach 1915 – 1919 - kapelan ks. Józef Sławiński. 30 czerwca 1909 r. w Krystynowie odbyło się pierwsze bierzmowanie, którego dokonał ks. biskup Anatol Nowak. Pierwsze misje w Krystynowie odbyły się w czerwcu 1921 roku, a po nich nastąpiła wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez biskupa Adama księcia Sapiehę. W tym czasie kapelanem w Krystynowie był ks. Jan Para, który sprawował tę funkcję w latach 1919 - 1948. W roku 1934 odmalowano zniszczone wnętrze kościoła. Malowidła wykonał artysta malarz Jan Szostak Gąsienica z Zakopanego. Okres wojny nie spowodował strat materialnych w kościele, poza utratą dużego dzwonu z wieży, zabranego przez Niemców 15 kwietnia 1943 r.

Po wojnie, w dniu 3 lipca 1945 r. odbyła się kolejna wizyta kanoniczna połączona z bierzmowaniem 1320 wiernych. Dokonał tego ks. biskup Stanisław Rospont. Ks. Jan Para po 29 latach pracy w Krystynowie, w roku 1948 zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Po jego wyjeździe posługę duszpasterską uprawiał kapelan ks. Jakub Jarosik. 14 czerwca 1949 roku ks. kardynał Adam Sapieha ustanowił parafię w Krystynowie. Jej pierwszym proboszczem został ks. Władysław Stanek (1949 - 1955). Następnym proboszczem jest ks. Józef Pędzimąż (1955 - 1973), a po jego odejściu parafią kieruje od 1973 roku ks. Władysław Gil. 8 grudnia 1973 roku odbyła się wizyta kanoniczna przeprowadzona przez ks. kardynała Karola Wojtyłę, który udzielił również sakramentu Bierzmowania dla młodzieży.

Ks. Władysław Gil swoją posługę duszpasterską w Krystynowie rozpoczął od remontu kościoła. Zmienił się wystrój wewnętrzny, gdyż należało wymienić to, co zniszczył czas i szkody górnicze. Kościół został odmalowany, a przy kościele powstał Parafialny Ośrodek Oazowy, mieszkania dla księży wikariuszy i Klub „2000”. Z ważniejszych zakupów należy wymienić: nowe organy, nowe ławki w kościele i na chórze, dzwony, nowe oświetlenie i nagłośnienie, wykonanie dzwonnicy i nowego ogrodzenia wokół kościoła i plebanii.

25 marca 1983 roku parafia św. Barbary w Krystynowie, jako pierwsza w Polsce, podjęła proces odnowy wg projektu Ruchu o Lepszy Świat. Projekt ten pod nazwą NOP (Nowy Obraz Parafii) jest sposobem ożywienia parafii; parafia powinna być wspólnotą wspólnot, w których ludzie dzielą się swoimi problemami, starając się przezwyciężać bieżące trudności, a człowiek może odnaleźć swoje miejsce w społeczności ludzkiej. Powstały grupy sąsiedzkie, w których łatwiej jest przełamywać izolacje i budować wspólnotę. Obcy sobie ludzie zaczęli się spotykać, poznawać i otwierać na swoje problemy. Spotkaniu towarzyszy modlitwa i rozważania Pisma Świętego.

25 października 1992 roku pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Małysiaka obchodzony był jubileusz 100-lecia poświęcenia kamienia węgielnego Kościoła w Krystynowie. Honorowym gościem był Andrzej Potocki - wnuk fundatora kościoła. W czasie uroczystości poświęcono tablicę pamiątkową, którą umieszczono w przedsionku kościoła.

Obchody 100-lecia poświęcenia kościoła połączono z Ogólnopolską Pielgrzymką Parafii realizujących program „Nowy Obraz Parafii”. Uroczystości te miały miejsce w dniach 19-20 sierpnia 1996 roku (uczestniczyło około 2000 wiernych). Jubileuszową Eucharystię odprawił ks. kad. Franciszek Macharski, któremu towarzyszyło 41 kapłanów.

Dla upamiętnienia 100-lecia kościoła w Krystynowie oraz nadchodzącego 2000-lecia urodzin Jezusa ufundowano napis „Jezus żyje 2000”, który został umieszczony na frontonie kościoła. Dzięki staraniom pracy grupy mężczyzn z Górki Dworu, w ogrodzie, przy kościele umieszczono stacje Drogi Krzyżowej, które wyrzeźbił w drzewie lipowym Jan Patlewicz. Znajduje się tam również figura św. Barbary - patronki parafii. Jubileusz 50-lecia utworzenia parafii w Krystynowie obchodzono w dniu 30 maja 1999 roku z udziałem ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.

Rok 1999 okazał się ostatnim rokiem istnienia Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza”, o pracownikach której wspomina akt fundacyjny kościoła w Krystynowie. Setną rocznicę konsekracji kościoła św. Barbary świętowano 2 czerwca 2001 roku pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Nycza. Realizacja programu odnowy parafii spowodowała powstanie wielu zaangażowanych grup i zespołów. Szczególnie ofiarnie i prężnie działa Parafialny Zespół Charytatywny, który spieszy z pomocą najbardziej potrzebującym. „List do Chrześcijan”, pomaga w rozwoju braterstwa w parafii i informuje o najważniejszych wydarzeniach parafialnych.

Sympatycznym obyczajem jest tzw. akcja kart, kiedy do parafian trafiają życzenia z okazji radosnych wydarzeń rodzinnych lub kondolencje w razie śmierci bliskich osób. Każdego roku urządzany jest Festyn-Krystyn - jako rodzinna, braterska, bezalkoholowa zabawa, będąca okazją do zebrania funduszy dla najbardziej potrzebujących dzieci. Odbywają się Zgromadzenia Parafialne, na których omawiane są bieżące problemy parafii.

Parafianie mogą się wypowiedzieć i zgłaszać swoje wnioski i pomysły. Jednym z takich wniosków była budowa nowej plebanii - domu parafialnego, którą rozpoczęto w kwietniu 2003 roku. Dzięki prowadzonej odnowie w parafii jest więcej ludzi odpowiedzialnych za misję Kościoła; widoczna jest również większa troska o bliźnich - szczególnie teraz, kiedy wszystkim jest trudniej żyć.